fbpx

Adwokat Katarzyna Gumula-Kubicka

Zarządza Kancelarią Adwokacką w Krakowie. Działa w obszarze prawa cywilnego oraz zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym prawa handlowego, prawa umów, sukcesji prawnej oraz własności intelektualnej. Skutecznie zabezpiecza prawnie klientów prowadząc ich do osiągnięcia założonych celów. Szkoli pracowników, managerów i właścicieli firm w szczególności z zakresu prawa pracy, zabezpieczania umów i kontraktów, negocjacji, windykacji należności, ochrony danych osobowych oraz kwestii związanych z własnością intelektualną. Z zaangażowaniem wykonuje swoją pracę dostarczając klientom istotną wartość dodaną. Przeczytaj więcej o trenerze >

ZAMÓW SZKOLENIE WIĘCEJ INFORMACJI

Zamów teraz i zapłać tylko 20% wartości szkolenia

Adwokat Katarzyna Gumula-Kubicka W SZKOLENIU

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO.

strzałka
strzalka

Dlaczego warto?

Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę i wypracuje praktyczne rozwiązania w zakresie podstaw prawnych, obowiązków i praw podmiotów związanych z ochroną danych osobowych, zabezpieczenia danych osobowych, zagrożeń związanych z omawianym tematem, skutków naruszenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Wiedza, którą nabędzie Uczestnik, pomoże mu w prowadzeniu przedsiębiorstwa zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami RODO. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zna narzędzia prawne i poznaje wzorcową dokumentację związaną z ochroną danych osobowych.

Plan szkolenia

 • Część I
  • Omówienie kluczowych zmian, jakie wprowadza RODO.
  • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć:
   • a) Dana osobowa,
   • b) Dane szczególnie chronione,
   • c) Przetwarzanie danych,
   • d) Profilowanie danych,
   • e) Pseudonimizacja,
   • f) Administrator,
   • g) Podmiot przetwarzający,
   • h) IOD
  • Zasady przetwarzania danych osobowych:
   • a) zgodność z prawem,
   • b) celowość, adekwatność,
   • c) ograniczenie czasowe przechowywania,
   • d) integralność i poufność,
   • e) rozliczalność,
  • Obowiązek informacyjny - o czym i kiedy informować.
  • Prawa osób, których dane dotyczą:
   • a)  prawo dostępu do danych,
   • b) prawo do sprostowania danych,
   • c) prawo do bycia zapomnianym,
   • d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
   • e) prawo do przenoszenia danych,
   • f) prawo do sprzeciwu,
   • g) prawo związane z profilowaniem danych,
   • h)  zasada przejrzystości.
  • Przykłady.
 • Część II
  • Omówienie procesu wdrażania RODO w firmie na przykładach.
  • A. Audyt
   • a) na czym polega audyt,
   • b) skład zespołu audytowego,
   • c) omówienie przykładowego arkuszu audytowego,
   • d) zasada rozliczalności i dowodu audytowego.
  • B. Analiza ryzyka
   • a) czy i kiedy dokonywać analizy ryzyka,
   • b) szacowanie ryzyka,
   • c) ocena skutków dla ochrony danych.
  • C. Mechanizm i harmonogram wdrożenia procedury wdrożenia RODO.
  • D. Dokumentacja - wybrane aspekty, przykłady.
 • Część III
  • Administrator - obowiązki.
  • IOD - przesłanki powołania, odpowiedzialność, obowiązki.
  • 10 podstawowych zasad ochrony danych osobowych.
  • Odpowiedzialność.
  • Pytania i odpowiedzi.
strzałka
strzalka
Zamów Szkolenie

Zamów teraz i zapłać tylko 20% wartości szkolenia

Bądź szybszy. Zarezerwuj już dziś!

Korzystając z bezpłatnego formularza rezerwacji możesz również pozyskać mBony!
Pomożemy Ci!

#270 Praktyczne aspekty wdrożenia RODO.

23.05 o godz.9:00, miasto: Kraków

405 zł    81 zł i

199 zł i

Program szkolenia

 • Część I
  • Omówienie kluczowych zmian, jakie wprowadza RODO.
  • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć:
   • a) Dana osobowa,
   • b) Dane szczególnie chronione,
   • c) Przetwarzanie danych,
   • d) Profilowanie danych,
   • e) Pseudonimizacja,
   • f) Administrator,
   • g) Podmiot przetwarzający,
   • h) IOD
  • Zasady przetwarzania danych osobowych:
   • a) zgodność z prawem,
   • b) celowość, adekwatność,
   • c) ograniczenie czasowe przechowywania,
   • d) integralność i poufność,
   • e) rozliczalność,
  • Obowiązek informacyjny - o czym i kiedy informować.
  • Prawa osób, których dane dotyczą:
   • a)  prawo dostępu do danych,
   • b) prawo do sprostowania danych,
   • c) prawo do bycia zapomnianym,
   • d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
   • e) prawo do przenoszenia danych,
   • f) prawo do sprzeciwu,
   • g) prawo związane z profilowaniem danych,
   • h)  zasada przejrzystości.
  • Przykłady.
 • Część II
  • Omówienie procesu wdrażania RODO w firmie na przykładach.
  • A. Audyt
   • a) na czym polega audyt,
   • b) skład zespołu audytowego,
   • c) omówienie przykładowego arkuszu audytowego,
   • d) zasada rozliczalności i dowodu audytowego.
  • B. Analiza ryzyka
   • a) czy i kiedy dokonywać analizy ryzyka,
   • b) szacowanie ryzyka,
   • c) ocena skutków dla ochrony danych.
  • C. Mechanizm i harmonogram wdrożenia procedury wdrożenia RODO.
  • D. Dokumentacja - wybrane aspekty, przykłady.
 • Część III
  • Administrator - obowiązki.
  • IOD - przesłanki powołania, odpowiedzialność, obowiązki.
  • 10 podstawowych zasad ochrony danych osobowych.
  • Odpowiedzialność.
  • Pytania i odpowiedzi.
* Rezerwacja jest bezpłatna i rozpoczyna proces uzyskania darmowych mBonów szkoleniowych dla Twojej firmy, dzięki który zapłacisz tylko 20% wysokości szkolenia.

TRENERZY, SZKOLENIOWCY, PROFESJONALIŚCI

Tworzymy dobry zespół, wzajemnie uzupełniającą się
drużynę. Poznaj nas, nasze osiągnięcia.

Katarzyna Szober-Pawletta

Praktyk w zakresie wieloletniej obsługi klientów, komunikacji, asertywności, savoir vivre, szeroko rozumianego zarządzania, motywowania, delegowania zadań, radzenia sobie ze stresem, psychologii zarządzania, psychologii koloru, psychologii pieniędzy. Na salach szkoleniowych spędziła ponad 28.000 godzin. Jest wieloletnim trenerem większości oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całej Polski, BZ WBK, Unilever, Cembrit.

Przeczytaj więcej o trenerze