Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Do 13-go lipca 2020 poprzez rządowy portal https://crbr.podatki.gov.pl należy zgłosić udziałowców i wspólników spółek oraz ich reprezentację. Nie bagatelizuj tej krótkiej informacji gdyż przewidziane kary sięgają nawet 1.000.000 PLN!

Formularz wypełnia się przez stronę www i podpisuje przez ePuap, zajmuje to około 10-15 minut i wymaga głównie PESELE udziałowców i osób reprezentujących spółkę.

Kogo dotyczy obowiązek:

  1. spółki jawne;
  2. spółki komandytowe;
  3. spółki komandytowo-akcyjne;
  4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

Obserwuj wiadomości na Facebook:

Poznaj nasz nowy projekt - Pożyczka 0% dla startupów z małopolski!