Czy ZUS może dawać a nie tylko brać

Zobacz wpis na naszym blog

ZUS przeważnie kojarzy się z odprowadzanymi co miesiąc składkami emerytalnymi i rentowymi. Te zaś zwrócą się w postaci świadczeń dopiero za wiele dekad. Jednak kolejnym świadczeniem, jakie można uzyskać z Zakładu, jest dofinansowanie do firmowego BHP. Poniższy artykuł przedstawi zasady działania tego programu.

Nabór do programu - do 18 maja 2023

Program dofinansowań do BHP ruszył już 17 kwietnia 2023 roku. Jednak nie każde przedsiębiorstwo może wziąć w nim udział. Niektóre zdołały samodzielnie osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa w swoich zakładach pracy. W związku z tym dotacje będą przyznawane w drodze konkursu. Prezes ZUS ustali regulamin, w oparciu o który oceniane (i w niektórych przypadkach – odrzucane) będą poszczególne zgłoszenia. Ważnymi kryteriami będą mierzalność, realność i niezbędność przedłożonych projektów. Uwzględniany będzie także ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Program docelowo będzie ogłaszany co roku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w polskich zakładach pracy. Odpowiedź z ZUS-u z decyzją w sprawie dofinansowania zostanie wydana najpóźniej 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy, na który przewiduje się dofinansowanie do BHP.

Jak już wspomniano, nie wszyscy przedsiębiorcy będą mogli starać się o taką formę pomocy od polskiego państwa. Wykluczeni będą między innymi płatnicy znajdujący się w stanie upadłości. Ich przedsiębiorstwa są likwidowane z powodu niewypłacalności, zatem nie ma sensu, by cokolwiek w nich poprawiać. Samo postępowanie upadłościowe także dyskwalifikuje z konkursu. Podobnie będzie w przypadku:

  • postępowań układowych z wierzycielami,
  • przedsiębiorstwami objętymi zarządem komisarycznym,
  • zaległościami w opłacaniu jakichkolwiek podatków,
  • zaległościami w uiszczaniu wszelkich składek.

Szczegóły dotacji na naszej stronie https://www.dotac.je/dotacje/dotacja-zus/

Jakie kwoty można uzyskać?

Dofinansowanie będzie jednakowe dla każdej firmy, bez względu na jej rozmiary. Nie ma więc znaczenia, czy jest to mikroprzedsiębiorstwo (do dziewięciu pracowników) czy duże przedsiębiorstwo (powyżej dwustu pięćdziesięciu pracowników). Do projektów doradczych można będzie uzyskać tysiąc złotych dotacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do projektów o charakterze inwestycyjnym będzie można otrzymać do 299 000 złotych. Jednak konkretna suma dla konkretnej firmy będzie wynosić nie więcej, niż osiemdziesiąt procent całej wartości przedłożonego Zakładowi projektu.

Na jakie korzyści można liczyć?

Przede wszystkim dotacja odciąży firmowy budżet. Nie będzie trzeba przecież ponosić wydatków z własnych, ciężko zarobionych środków. Ponadto przełoży się to na zwiększoną konkurencyjność na rynku pracy. Pracownicy dużo chętniej zatrudnią się u pracodawcy, który dba o ich bezpieczeństwo. Wreszcie większe bezpieczeństwo to mniej wypadków, ergo mniej absencji z powodów zdrowotnych. To zaś przełoży się na wydajność i wyniki finansowe.

Jak aplikować?

Do ZUS-u należy wysłać w pełni poprawny wniosek o wypłatę dotacji. Powinien on zawierać załącznik. W tymże załączniku aplikujący o dotację przedsiębiorca powinien wykazać, na jakie czynniki szkodliwe i uciążliwe narażeni są jego pracownicy. W samym wniosku należy zamieścić:

  • oświadczenie o spełnianiu wszystkich kryteriów,
  • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
  • numer rachunku składkowego,
  • liczbę osób, za które wnioskodawca płaci składki na ubezpieczenie społeczne (w dniu złożenia wniosku),
  • opis, cel, rodzaj działań w ramach projektu.

Ewentualne błędy formalne poskutkują odesłaniem wniosku przez ZUS. Wskazane uchybienia należy skorygować w terminie do czternastu dni od otrzymania informacji o błędach. Przekroczenie terminu sprawi, że wniosek o dofinansowanie na BHP w firmie nie będzie rozpatrywany przez ZUS.

Zostaw kontakt do siebie na na stronie https://www.dotac.je/dotacje/dotacja-zus/ i otrzymaj od razu 5 stron opracowania z szczegółami dotacji 

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies są stosowane w szczególności w celach prawidłowego świadczenia usług, analiz, statystyk. Więcej informacji o tym, a także o możliwości zmiany ustawień i uzyskasz w Polityce Prywatności Polityka Prywatności and Regulamin

Verified by MonsterInsights