Mbony

Cyfryzacja – wyjaśnienia dodatkowe

Wpis ten dotyczy dotacji Bon na Cyfryzację - wyjaśnienia dodatkowe

ten artykuł jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem opisu dotacji dostepnego pod tym linkiem

Czym jest przedsiębiorstwo MŚP

Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro”.

Uwaga – jeśli występują powiązania między podmiotami (np. udziałowiec sp. z o.o. ma inne udziały w innej spółce – badamy również podmioty powiązane)

Branże poszkodowane w wyniku COVID

Nie ma sensu pisać który PKD jest który, wejdź na wyszukiwarkę REGON i wpisz swój NIP – porównaj go z listą poniżej

47.11.Z albo 47.19.Z w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe,

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 85.60.Z, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,

86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z.

Innowacja procesowa

Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie, jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Metody produkcji to techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji wyrobów lub usług. Przykładem nowych metod produkcji jest wdrożenie nowych urządzeń automatyzujących proces produkcyjny w ramach linii produkcyjnej czy wdrożenie wspomagania komputerowego na potrzeby opracowywania i rozwoju produktów

Źródło: Wikipedia

Kara do 1 mln PLN – obowiązek do 13-go lipca 2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Do 13-go lipca 2020 poprzez rządowy portal https://crbr.podatki.gov.pl należy zgłosić udziałowców i wspólników spółek oraz ich reprezentację. Nie bagatelizuj tej krótkiej informacji gdyż przewidziane kary sięgają nawet 1.000.000 PLN!

Formularz wypełnia się przez stronę www i podpisuje przez ePuap, zajmuje to około 10-15 minut i wymaga głównie PESELE udziałowców i osób reprezentujących spółkę.

Kogo dotyczy obowiązek:

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

Obserwuj wiadomości na Facebook:

Poznaj nasz nowy projekt - Pożyczka 0% dla startupów z małopolski!

Jak pozyskać nawet 130.000 PLN dotacji na zwiększenie dochodów w firmie bez angażowania czasu i obawy o konieczność zwrotu środków

Dotacje unijne są formą bezzwrotnego finansowania celów jakie Unia Europejska uznaje za priorytetowe, aby wyrównać poziom m.i.n gospodarek europejskich, standardy świadczenia usług czy też kompetencji. Z dotacji można finansować tworzenie miejsc pracy, zakupy środków trwałych, szkolenia czy doradztwo. W zależności od programu unijnego jest on realizowany przez dedykowaną mu instytucję. 

Dotacje to temat znany od 2004 roku. Narosło wobec nich sporo mitów i przekonań, są to już dziś przekonania ograniczające. Faktem jest, że w przeszłości wielokrotnie mieliśmy do czynienia z dotacjami, co do których nie znaliśmy celu. Samo napisanie biznesplanu na czasem 150-200 stron to już był czas i wymagał często zewnętrznej wyspecjalizowanej pod dany program unijny firmy, która używając nowomowy umiała wytłumaczyć urzędnikowi cel i zamiary przedsiębiorcy a do tego kosztowała kilkanaście tysięcy złotych. 

Wiele firm małych czy średnich często w przeszłości miała kontakt z dotowanymi formami czy to zakupu usług czy zatrudnienia w swojej firmie. Z rozmów z naszymi klientami wynika, że mimo możliwości otrzymania darmowych środków, często są gotowe nie skorzystać z takiej możliwości z kilku względów:

 1. Ilość dokumentacji, którą należy przygotować jest tak duża a otrzymanie dotacji tak niepewne i uznaniowe, że często właściciele lub managerowie rezygnują z tej możliwości.
 2. Przeznaczenie dotacji jest niejasne a zapisy regulaminów budzą obawy o potencjalną konieczność zwrotu dotacji.
 3. Dokumentacja do rozliczenia dotacji zawiera wskaźniki i zapisy niezrozumiałe dla przedsiębiorców.
 4. Potencjalna kontrola dotacji kojarzona jest z kontrolami innych instytucji i wydaje się mieć zabarwienie dążące do wykazania błędów w dotacji i jej rozliczeniu.

W tym artykule powiemy jak przygotować się do dotacji nie mieć problemu z jej rozliczeniem. 

Po pierwsze – uczciwość i transparencja. Przygotowując dokumentację, wszystko musi być jasne dla Ciebie jak i osoby weryfikującej dotację. Dokumenty powinny być spójne z tym co jest publicznie dostępne lub co jest załącznikiem do wniosku. Dla przykładu – jeśli jesteś proszony o podanie przychodów za ostatnie trzy lata to podaj je dokładnie z sprawozdań finansowych lub PIT. W większości programów dotacyjnych wielkość przychodów lub inne badane wskaźniki nie mają na celu oceny kondycji twojej firmy tylko służą analizie spełnienia kryteriów dotacyjnych i określenia wielkości firmy. Dla przykładu podajemy niżej kryteria oceny przedsiębiorstw oficjalnie opublikowane na stronie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Po drugie – zrozumienie. Jeśli masz wątpliwość na co można przeznaczyć dotację – skontaktuj się z jednym z wielu punktów konsultacyjnych związanych z danym programem. Możesz również skorzystać z firmy doradczej, która przeprowadzi Cię przez cały proces.

Po trzecie – wspólny cel. Wiele firm nie wie o tym, że instytucje zajmujące się dotacjami są potem rozliczane z efektywności gospodarowania środkami i są zainteresowane tak jak Ty, aby dotacje zostały przyznane i użyte na konkretny cel. W przeciwnym wypadku instytucja finansująca oceniana jest negatywnie i ma problem z utykaniem kolejnych środków unijnych a nieefektywna alokacja środków i jej zwroty mają odbicie w ich budżetach na przyszłą obsługę programu. Instytucje, które przyznają dotacje najczęściej są instytucjami pomostowymi które odpowiadają za dystrybucję i rozliczenie środków unijnych i startują w przetargach wewnętrznych na obsługi danego programu, gdzie muszą udokumentować swoje własne koszty obsługi dotacji.

Po czwarte – korzystaj! Dotacje unijne powoli ulegają wyczerpaniu. Pochodzą one z naszych podatków, wpłacanych do budżetów unijnych. Mają na celu dostosowanie warunków i kompetencji firm do poziomu unijnego, tak abyśmy mogli konkurować stosując jak najlepsze kompetencje i rozwiązania.

Co się dzieje z moją dotacją mBon Plus od 15 dni?

Rozpieściliśmy się. A dokładnie rozpieściła nas Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Programy dotacyjne mBony w końcowej fazie i cały program mBony Plus realizowane są w nowoczesnym systemie z wysokim poziomem automatyzacji, powiadomień i z wprowadzeniem (w końcu!) podpisywania umów wszelkimi dostępnymi formatami podpisów elektronicznych.

Program mBon Plus został uruchomiony 15 kwietnia 2020 a pierwsza tura naborów zamknięta 5 maja 2020 (dobra wiadomość dla naszych obecnych i przyszłych klientów – program jest rozpisany na trzy lata, więc nie jest to koniec programu).

Wracając do naszego rozpieszczenia – jak informowaliśmy w Social Media – pierwsze zaakceptowane wnioski o dotacje Agencja udostępniła naszym klientom już po czterech dniach od złożenia wniosku. Dziś mija piętnasty  dzień od zamknięcia naborów i wiele wniosków wciąż ma status „oczekujących na weryfikację”. Przy wcześniejszych czterech dniach – widzimy już niepokój naszych klientów.

Podkreślam teraz, że opieramy się na pewnych szacunkach, rozmowach z konkurencją i firmami partnerskimi oraz szacunkach samego MARR S.A. Zapis w regulaminie dotacji mówi, że dotacjami zostanie objęte około 1.900 firm z subregionu krakowskiego. Liczba ta przypada na kwotę dotacji 54 mln PLN. W pierwszych dniach naborów kierowaliśmy się tzw ID wniosku widocznym podczas rejestracji, niemniej nie było to miarodajne, gdyż część numeracji była zwiększana o tzw. wnioski techniczne. Pomyliliśmy się niewiele. Gdy numeracja wniosków osiągnęła 1.800 – MARR S.A. ogłosiła termin zakończenia naborów na 5 maja 2020. Finalnie pod koniec rejestracji widzieliśmy numerację w okolicy 2.300 wniosków.

 

Do czego zmierzam – ostatnie dni naboru to wzrost w trzy dni z 1.800 do 2.300 wniosków (przy 1.800 wcześniej w dwa tygodnie). Podkreślam, że kieruję się poszlakami – numerze id, szacunkami kwot itp. Wniosek jest taki, że 25% wniosków spłynęło w ostatnich dniach od klientów, którzy czekali i się zastanawiali. Dlaczego te wnioski wciąż są w analizie i weryfikacji? Jest to nasza teza i teoria – spora część dotacji w poprzednich naborach nie doszła do skutku. Sami widzimy, że część klientów finalnie nie podpisuje umowy dotacji – czyli zablokowała kwotę dotacyjną ale finalnie nie wzięła jej  (Liczę, że MARR wprowadzi jakąś priorytetyzację wniosków pod tym kątem w następnych turach i firmy składające wnioski bez realizacji będą rozpatrywane na końcu. Co prawda może też to być polem do nadużyć). Zakładam więc, że z doświadczenia poprzednich edycji – przyjęto więcej wniosków niż jest środków i wnioski będą pozytywnie weryfikowane wraz z procesem podpisywania (a konkretnie niepodpisywania) umów przez innych beneficjentów dotacji. Osobiście rozumiem i popieram takie działanie – szkoda tracić środki dotacyjne i rozpisywać dodatkowe nabory.

Co jeszcze konkretnie się dzieje i czemu wniosek jest „w weryfikacji”? Nie zapominajmy o szacunkowych 1.800 firmach które składały wnioski przed ogłoszeniem zakończenia naboru. Przechodzą one teraz proces, który będzie przechodził każdy po złożeniu wniosku, a proces ten też jest rozłożony w czasie. MARR skupia się na zawarciu umów ze zdecydowanymi beneficjentami (bardzo się cieszę, że zmierzamy w instytucjach państwowych do logicznych wniosków optymalizacji efektów). Co się dzieje z Państwa wnioskiem gdy zostanie on już zweryfikowany? Opisuję poniżej:

 1. W systemie mBonplus zostaje państwu udostępniona umowa wraz z załącznikami w formie PFD (łącznie 4 pliki). MARR oczekuje maksymalnie 21 dni kalendarzowych na pobranie plików i podpisanie ich elektronicznie a następnie wgranie do systemu mBonplus.
 2. Po wgraniu podpisanej umowy – około 4-5 dni obecnie zajmuje podpis umowy ze strony MARR. Od tego momentu mają państwo max 10 dni kalendarzowych na opłatę wkładu własnego w wysokości 20% . Po tym czasie umowa nie wejdzie w życie i stracą państwo dotację. Uwaga – każda firma ma inny rachunek do wpłaty wkładu własnego (!).
 3. Po podpisaniu umowy konieczne jest zalogowanie się w portalu mBonplus i potwierdzenie przez kliknięcie oświadczenia otrzymania zaświadczenia o pomocy de minimis.
 4. Po otrzymaniu wkładu własnego (jeśli państwo nie korzystali jeszcze z usług zawartych w Bazie Usług Rozwojowych), proszeni są państwo o założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych i dodanie państwa firmy (przycisk jak niżej). To już ostatni krok aby połączyć nadane państwu bony rozwojowe z funkcjonalnością wykorzystania ich na usługi rozwojowe.
 

Tak więc Agencja obecnie skupia się na zawarciu i uruchomieniu usług z jednoczesną weryfikacją wniosków. Proszę spokojnie zaczekać. Nie dzieje się nic złego.

Zobacz jak wyglądało jedno z realizowanych przez nasz zespół szkoleń!

Odtwórz wideo
bony sukcesu

10 kroków jak uzyskać dotację Bony Sukcesu

Uzyskanie dotacji jest stosunkowo łatwe. Gdy chcesz uzyskać Bony Sukcesu, musisz jedynie zapoznać się z regulaminem, który liczy 15 stron, a następnie wypełnić odpowiednie wnioski w ilości od czterech do dziesięciu, nie pomyli się a potem już tylko.. pod górkę. Pewnie już masz dość czytania? Przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik jak pozyskać i ROZLICZYĆ dotację w 10 krokach wraz z naszym zespołem. Zostaw email, otrzymasz dokument w zamian za zostawienie swoich danych!

Kryzys w firmie, czyli jak wyjść z nieoczekiwanych tarapatów.

Prowadzenie przedsiębiorstwa to bardzo złożony proces zarządczy. Opiera się nie tylko na kierowaniu zasobami ludzkimi, ale również odpowiednim reagowaniu na przesłanki o wystąpieniu możliwego kryzysu. Żadna firma nie jest doskonała i niezależnie od doświadczenia, wypracowanej pozycji oraz wyników, może napotkać różne trudności na każdym etapie działalności.

W takiej sytuacji, kluczowe staje się to jak jesteśmy przygotowani do radzenia sobie z sytuacją, którą należy traktować częściej raczej w kategorii, nie “czy”, a “kiedy” nastąpi.

PROFILAKTYKA

Znane jest powiedzenie, że “lepiej zapobiegać niż leczyć”. Cóż… łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Przygotować się do każdej sytuacji nie sposób, natomiast trzeba mieć na uwadze każdy niepokojący sygnał dochodzący już od pracowników, niezależnie od szczebla stanowiska. Sama obserwacja zjawiska oczywiście nie zawsze pozwoli ustrzec się sytuacjikryzysowej, ale wykryta odpowiednio wcześnie, będzie znacznie łatwiejsza do opanowania.

Oprócz tego niezbędna będzie odpowiednia wewnętrzna komunikacja. Racjonalne działanie wymaga opanowania, jednak w napiętej sytuacji środowisko pracowników może odczuwać negatywne emocje, jak stres czy strach. Krótkie spotkanie motywacyjne powinno znacznie podnieść morale oraz zmobilizować do efektywnego działania.

ANALIZA

W momencie wystąpienia kryzysu, obowiązkowym krokiem dla każdego przedsiębiorstwa jest gruntowna analiza oraz rozpoznanie powstałego problemu. Szczególnie ważnym punktem będzie lokalizacja powstałego problemu. Jeśli sytuacja kryzysowa powstała np. w dziale produkcyjnym – to pierwsze miejsce, w którym powinien pojawić się zaangażowany i uważny lider.

Istotą wdrożenia odpowiedniego programu naprawczego jest określenie okoliczności: czy zawiniła maszyna, czy procedury bądź błąd ludzki.

KOMUNIKACJA

Proces komunikacyjny pomiędzy firmą, a otoczeniem zewnętrznym jest kolejnym kluczowym czynnikiem. Aby zminimalizować ryzyko utraty wizerunku, niezbędna jest strategia informacyjna, zastosowania właściwych środków doboru przekazu i form językowych. Monitorowanie zarówno mediów tradycyjnych jak i Internetu, przygotuje nas na ewentualną, szybką reakcję.

Ukrywanie prawdy, nawet tej niewygodnej, podważa wiarygodność całej organizacji, co będzie skutkować mniejszym utożsamianiem się z marką, a co za tym idzie, pogłębiać większy kryzys.

Każde przedsiębiorstwo mierzące się z problemami, musi odpowiednio zadbać o własną strategię zarządzania kryzysowego. Opracowując tak ważny projekt, warto wybrać partnera mającego doświadczenie, mierzącego się wcześniej z podobnymi sytuacjami.

MBony we współpracy z najlepszymi specjalistami z dziedziny szkoleń zarządczo- biznesowych oferuje dotacje pokrywające do 90% wartości.

Posiądź profesjonalną wiedzę i zabezpiecz się na każdą ewentualność.

Spójność wizerunku firmy

Spójność wizerunku to podstawowy element zapewniający przedsiębiorstwom rozpoznawalność i konkurencyjność. To dzięki konsekwentnym działaniom związanym z identyfikacją firmy klienci mogą zapamiętać i połączyć pewne elementy z Twoją marką. Chętniej przecież sięgamy po produkty, które są już nam w jakiś sposób znane – nawet jeśli sami wcześniej z nich nie korzystaliśmy.

Czym jest wizerunek

Wizerunek to pewien zbiór cech, symboli, języka, które ułatwiają identyfikację marki. To on ma sprawić, że konsument wybierze właśnie Twój produkt lub usługę, a nie konkurencji. Wizerunek powinien zapadać w pamięć, wywoływać pozytywne skojarzenia. Musi być odpowiednio dopasowany do tego, czym zajmuje się marka.

Wizerunek firmy decyduje o tym, jak jest ona postrzegana przez potencjalnych klientów. Pokazuje, co firma reprezentuje, jakimi wartościami kieruje się w swoich działaniach i powinien przekonywać o tym, że marka jest godna zaufania, a jej postawa będzie niezmienna. To też kluczowy element, dzięki któremu konsument może zapamiętać firmę i regularnie do niej powracać – pod warunkiem, że wizerunek jest spójny i przemyślany.

Spójność wizerunku

Podstawą budowania wizerunku jest identyfikacja wizualna. Strategia komunikacji firmy powinna być przemyślana na najwcześniejszych etapach budowania wizualności marki. Już wybierając logo powinniśmy wiedzieć w jaki sposób, do kogo i po co chcemy dotrzeć. Każdy szczegół ma ogromne znaczenie – dobór takich elementów jak barwy czy krój fontupowinien zależeć od branży i grupy docelowej marki. Decyduj o nich tak, jak o wyborze na całe lata. Wszystkie detale muszą do siebie pasować i budzić zaufanie w klientach. Powinny być też trwałe – będzie to decydowało o rozpoznawalności i solidności firmy. To dzięki takim elementom, nawet nie widząc nazwy marki, jesteśmy w stanie z daleka lub po ułamku reklamy rozpoznać fiolet czekolady czy pomarańcz firmy telefonicznej.

Zmiany identyfikacji nie pozwolą konsumentom Cię zapamiętać. Oprócz tego, że zakłócą przekonanie o stabilności firmy, sprawią, że klient po prostu nie będzie mógł Cię odnaleźć. Nieodpowiednie dopasowanie elementów identyfikacji wizualnej i komunikacji marki sprawią, że nie będzie ona godna zaufania i sympatii.

Budowanie spójnego wizerunku firmy musi odbywać się na wielu płaszczyznach i być skoordynowane. Nie zawsze jest to proste zadanie – szczególnie, kiedy chcesz, żeby Twoja marka prężnie się rozwijała i pojawiała się w kolejnych miastach. Warto więc czerpać wiedzę od doświadczonych ekspertów. Dobrą okazję ku temu stwarzają dotacje na szkolenia, które pokrywają aż do 90% ich wartości. Ucz się od najlepszych i dowiedz się, jak otrzymać dotację na MBony https://mbony.pl/

Asertywność

Asertywność - więcej niż mówienie nie

Próby wytłumaczenia pojęcia asertywności często kończą się stwierdzeniem, że jest to umiejętność pewnego mówienia nie. W rzeczywistości asertywność jest czymś znacznie szerszym – jest pewną umiejętnością, ale też cechą i postawą. Sama zdolność odmawiania jest ważna, ale nie zawsze oznacza asertywność. Warto o tym pamiętać, szczególnie budującrelacje w pracy.

Czym więc jest asertywność?

Asertywność to umiejętność zadawania pytań, wyrażania prośby, swoich uczuć, uwag, opinii w sposób otwarty, pełen szacunku wobec odbiorcy oraz siebie. To postawa, w której podstawowym założeniem jest to, że zarówno my, jak i nasi interlokutorzy jesteśmy równi, wymagamy tyle samo uwagi i szacunku. Komunikacja osoby asertywnej nie jest agresywna, nie narusza bezpieczeństwa twarzy żadnej ze stron. To nie tylko odpowiednie, grzeczne odmawianie, ale także przemyślane mówienie tak. Oznacza to postępowanie w zgodzie ze sobą i swoimi przekonaniami, ale też z szacunkiem wobec drugiej strony.

W przypadku konfliktu osoby asertywne pamiętają o tym, że potrzeby i prawa oponenta są równie ważne jak ich własne. Zostawiają przestrzeń na poznanie swoich punktów widzenia i są otwarci na poszukiwanie porozumienia.

Asertywna krytyka

Asertywność to także umiejętność wyrażania i przyjmowania krytyki, opinii i pochwał.

Związane jest to z umiejętnością budowania własnej przestrzeni oraz respektowania granic innych.

W asertywnym wyrażaniu opinii mogą pomóc Ci wyrażenia takie jak:

 • moim zdaniem,
 • szanuję twoją opinię, ja uważam jednak, że,
 • moje odczucia są takie, a jakie są twoje?

Warto pamiętać też, że w argumentowaniu powinniśmy posługiwać się konkretnymi uzasadnieniami. Nawet, jeśli konflikt zaczyna przybierać formę kłótni, asertywność pomaga na zapanowanie nad sytuacją przez umiejętne wyrażanie próśb i swoich uczuć.

Co daje nam postawa asertywna?

Asertywność stawia nasze potrzeby na równi z potrzebami innych – chroni więc przed wykorzystywaniem. Decyzje osoby asertywnej są wynikiem realnego wyboru opartego na jej potrzebach, a nie na wewnętrznym poczuciu winy czy strachu. Wspiera to poczucie własnej wartości oraz wzbudza szacunek. W budowaniu relacji pomaga uzyskać wzajemne zaufanie. Stawia granice i tworzy przestrzeń na własne potrzeby, dzięki czemu pozwala na skuteczne dążenie w obranym kierunku – zachowując jednak szacunek wobec innych i dobre relacje. To wszystko daje ogrom możliwości rozwoju nie tylko w życiu zawodowym, ale również osobistym.

Negocjacje – czy wszystko takie jasne?

Negocjacje w przedsiębiorstwie

Jednym z elementów wpływających na rozwój przedsiębiorstwa jest nawiązywanie współpracy z zewnętrznymi firmami. Podejmowanie korzystnych decyzji wymaga odpowiedzialności i rzetelnego przygotowania. Bywa jednak, że mimo chęci współpracy pojawiają się pewne konflikty interesów. Wtedy właśnie niezbędna okazuje się umiejętność negocjacji, która może nie tylko umożliwić powstanie nowej jakości dzięki współpracy, ale też uzyskać najlepszą możliwą ofertę.

Czym są negocjacje?

Według słownika PWN negocjacje to rozmowy, pertraktacje prowadzone przez upoważnionych przedstawicieli dwu lub większej liczby państw, instytucji, organizacji itp. W małych i średnich przedsiębiorstwach osobą negocjującą są zazwyczaj ich właściciele – w takich przypadkach zatrudnienie specjalisty do negocjacji może okazać się nieadekwatne: koszty prawdopodobnie przerosną otrzymywane korzyści. Warto więc poświęcić trochę czasu na naukę skutecznych pertraktacji, korzystając na przykład z profesjonalnych szkoleń.

Kiedy negocjować?

Aby negocjacje mogły być skuteczne, powinniśmy pamiętać, że muszą zaistnieć pewne warunki, pozwalające na ich przeprowadzenie. Pertraktacje możemy przeprowadzać, kiedy:

 • obie strony są gotowe do współpracy,
 • mamy do zaoferowania coś, na czym może zależeć drugiej stronie,
 • mimo konfliktu interesów istnieje też między nimi zgodność,
 • stany emocjonalne nie są w stanie wpłynąć negatywnie na rozmowy.

Negocjacje nie są możliwe, kiedy:

 • oczekiwania strony są nieetyczne,
 • sytuacja może mieć tylko jedno rozwiązanie, a kompromis nie jest możliwy (na przykład, kiedy jest zależne od konkretnych procedur),
 • jesteśmy pod presją drugiej strony, czasu, emocji.

Strategie negocjacji

Starając się o efektywność pracy włożonej w negocjacje powinniśmy od początku zadbać o dobranie odpowiedniej strategii. W tym celu musimy między innymi poznać partnera naszych rozmów, styl jego działania. Zastanówmy się też, w jaki sposób na co dzień rozwiązujemy problemy, jakie strategie najbardziej nam odpowiadają i w jakich sytuacjach czujemy się najbardziej komfortowo. Powinniśmy wziąć pod uwagę takie cechy jak poziom aktywności i bierności oraz współpracy i walki. Dzięki temu możemy zarówno spróbować przewidzieć, jaki styl przyjmie nasz oponent, a także wybrać ten najbardziej odpowiedni dla nas. Zastanówmy się, ile czasu możemy poświęcić na pertraktacje, co możemy zaoferować, jaka jest hierarchia naszych celów.

Negocjacje są bardzo obszernym tematem, jednak poznanie go jest niezbędne do korzystnego prowadzenia firmy – tym bardziej, jeżeli chcemy pertraktować z dużym kontrahentem, a sami prowadzimy niewielkie przedsiębiorstwo. Warto więc poznać zasady i strategie prowadzenia negocjacji. Samodzielne poszukiwania rzetelnej wiedzy mogą okazać się jednak kłopotliwe. Najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie wiedzy u profesjonalistów, którzy pomogą też w trenowaniu nowych umiejętności.

Z MBony możesz zyskać dotacje na szkolenia pokrywające nawet 90% inwestycji.

Sprawdź naszą ofertę na https://mbony.pl/akademia-menadzera/

Przedsiębiorstwo w Social Mediach

Social media dla przedsiębiorstwa.

Coraz więcej czasu spędzamy na korzystaniu z mediów społecznościowych. Wiele osób przyznaje się do sprawdzania portali korzystając z Internetu w telefonie, kiedy czekają w kolejce, jadą autobusem czy robią krótką przerwę w pracy. Wydaje się więc, że potencjalni klienci niemal czekają na pojawienie się w propozycjach angażującego wpisu na temat Twojej firmy.

Czy social media są dla każdego?

Być może zastanawiasz się, czy angażowanie się w tworzenie konta społecznościowego Twojego przedsiębiorstwa ma sens.

W Polsce ponad 80 procent internautów korzysta z social mediów. Oznacza to, że – odpowiednio dobierając strategię – jesteśmy w stanie dotrzeć do niemal każdego typu potencjalnego klienta. Niezależnie od tego, czym zajmuje się Twoja firma, media społecznościowe to dobre miejsce na budowanie relacji z klientem i tworzenie wizerunku firmy.

Zakładam konto!

Samo założenie konta na Facebooku nie wystarczy. Brak przemyślanej, spójnej strategii działania i ciągłego monitorowania postępów nie zaprowadzi Cię do celu. Społeczności internetowe mają ogromny potencjał, jednak do odpowiedniego wykorzystania go potrzebna jest wiedza, doświadczenie, ciągłe optymalizacje działań i angażowanie odbiorców.

Przede wszystkim, nie każda platforma społecznościowa nadaje się dla każdego przedsiębiorstwa. Analizując profil potencjalnego klienta należy dobrać odpowiedni kanał komunikacji – Facebook, Instagram, LinkedIn, a może Twitter?

Zainwestuj w rozpoznawalność i zaangażowanie.

Przekonanie o tym, że media społecznościowe to świetna forma zupełnie darmowej reklamy przy małym nakładzie pracy jest błędne. Skuteczna komunikacja z klientem wymaga profesjonalnego zaplanowania, regularności i spójności działań, zaangażowania odbiorców, przemyślanego prowadzenia kampanii reklamowych, optymalizacji strategii i dużego nakładuczasu.

Cały nakład pracy jest jednak wynagradzany rosnącą grupą stałych, zaangażowanych fanów. Warto więc zainwestować w zdobycie profesjonalnej wiedzy i doświadczenia w skutecznym prowadzeniu social mediów, aby podnieść konkurencyjność, rozpoznawalność i prestiż przedsiębiorstwa.

Z MBony możesz skorzystać z dotacji na szkolenia i konsultacje z profesjonalnymi agencjami zajmującymi się mediami społecznościowymi.

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies są stosowane w szczególności w celach prawidłowego świadczenia usług, analiz, statystyk. Więcej informacji o tym, a także o możliwości zmiany ustawień i uzyskasz w Polityce Prywatności Polityka Prywatności and Regulamin