Bony Sukcesu - Analizy i Strategie dotowane nawet do 95% kosztu usługi.

Bony Sukcesu to program dla małopolskich przedsiębiorców z sektora mikro, małych lub średnich firm. Warunkiem skorzystania jest posiadanie siedziby, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – główne miejsce prowadzenia działalności, na terenie województwa małopolskiego.

 

Projekt skierowany do osób zainteresowanych zkwiększeniem konkurencyjności  I poduktywności swojego przedsiębiorstwa poprzez:

  • rozszerzenie oferty
  • zdobycie nowych klientów
  • rozwiązanie problemów wahań sezonowych w sprzedaży,
  • poprawę efektywności kosztowej działalności firmy