Mbony

Jak pozyskać nawet 130.000 PLN dotacji na zwiększenie dochodów w firmie bez angażowania czasu i obawy o konieczność zwrotu środków

Dotacje unijne są formą bezzwrotnego finansowania celów jakie Unia Europejska uznaje za priorytetowe, aby wyrównać poziom m.i.n gospodarek europejskich, standardy świadczenia usług czy też kompetencji. Z dotacji można finansować tworzenie miejsc pracy, zakupy środków trwałych, szkolenia czy doradztwo. W zależności od programu unijnego jest on realizowany przez dedykowaną mu instytucję. 

Dotacje to temat znany od 2004 roku. Narosło wobec nich sporo mitów i przekonań, są to już dziś przekonania ograniczające. Faktem jest, że w przeszłości wielokrotnie mieliśmy do czynienia z dotacjami, co do których nie znaliśmy celu. Samo napisanie biznesplanu na czasem 150-200 stron to już był czas i wymagał często zewnętrznej wyspecjalizowanej pod dany program unijny firmy, która używając nowomowy umiała wytłumaczyć urzędnikowi cel i zamiary przedsiębiorcy a do tego kosztowała kilkanaście tysięcy złotych. 

Wiele firm małych czy średnich często w przeszłości miała kontakt z dotowanymi formami czy to zakupu usług czy zatrudnienia w swojej firmie. Z rozmów z naszymi klientami wynika, że mimo możliwości otrzymania darmowych środków, często są gotowe nie skorzystać z takiej możliwości z kilku względów:

  1. Ilość dokumentacji, którą należy przygotować jest tak duża a otrzymanie dotacji tak niepewne i uznaniowe, że często właściciele lub managerowie rezygnują z tej możliwości.
  2. Przeznaczenie dotacji jest niejasne a zapisy regulaminów budzą obawy o potencjalną konieczność zwrotu dotacji.
  3. Dokumentacja do rozliczenia dotacji zawiera wskaźniki i zapisy niezrozumiałe dla przedsiębiorców.
  4. Potencjalna kontrola dotacji kojarzona jest z kontrolami innych instytucji i wydaje się mieć zabarwienie dążące do wykazania błędów w dotacji i jej rozliczeniu.

W tym artykule powiemy jak przygotować się do dotacji nie mieć problemu z jej rozliczeniem. 

Po pierwsze – uczciwość i transparencja. Przygotowując dokumentację, wszystko musi być jasne dla Ciebie jak i osoby weryfikującej dotację. Dokumenty powinny być spójne z tym co jest publicznie dostępne lub co jest załącznikiem do wniosku. Dla przykładu – jeśli jesteś proszony o podanie przychodów za ostatnie trzy lata to podaj je dokładnie z sprawozdań finansowych lub PIT. W większości programów dotacyjnych wielkość przychodów lub inne badane wskaźniki nie mają na celu oceny kondycji twojej firmy tylko służą analizie spełnienia kryteriów dotacyjnych i określenia wielkości firmy. Dla przykładu podajemy niżej kryteria oceny przedsiębiorstw oficjalnie opublikowane na stronie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Po drugie – zrozumienie. Jeśli masz wątpliwość na co można przeznaczyć dotację – skontaktuj się z jednym z wielu punktów konsultacyjnych związanych z danym programem. Możesz również skorzystać z firmy doradczej, która przeprowadzi Cię przez cały proces.

Po trzecie – wspólny cel. Wiele firm nie wie o tym, że instytucje zajmujące się dotacjami są potem rozliczane z efektywności gospodarowania środkami i są zainteresowane tak jak Ty, aby dotacje zostały przyznane i użyte na konkretny cel. W przeciwnym wypadku instytucja finansująca oceniana jest negatywnie i ma problem z utykaniem kolejnych środków unijnych a nieefektywna alokacja środków i jej zwroty mają odbicie w ich budżetach na przyszłą obsługę programu. Instytucje, które przyznają dotacje najczęściej są instytucjami pomostowymi które odpowiadają za dystrybucję i rozliczenie środków unijnych i startują w przetargach wewnętrznych na obsługi danego programu, gdzie muszą udokumentować swoje własne koszty obsługi dotacji.

Po czwarte – korzystaj! Dotacje unijne powoli ulegają wyczerpaniu. Pochodzą one z naszych podatków, wpłacanych do budżetów unijnych. Mają na celu dostosowanie warunków i kompetencji firm do poziomu unijnego, tak abyśmy mogli konkurować stosując jak najlepsze kompetencje i rozwiązania.

Co się dzieje z moją dotacją mBon Plus od 15 dni?

Rozpieściliśmy się. A dokładnie rozpieściła nas Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Programy dotacyjne mBony w końcowej fazie i cały program mBony Plus realizowane są w nowoczesnym systemie z wysokim poziomem automatyzacji, powiadomień i z wprowadzeniem (w końcu!) podpisywania umów wszelkimi dostępnymi formatami podpisów elektronicznych.

Program mBon Plus został uruchomiony 15 kwietnia 2020 a pierwsza tura naborów zamknięta 5 maja 2020 (dobra wiadomość dla naszych obecnych i przyszłych klientów – program jest rozpisany na trzy lata, więc nie jest to koniec programu).

Wracając do naszego rozpieszczenia – jak informowaliśmy w Social Media – pierwsze zaakceptowane wnioski o dotacje Agencja udostępniła naszym klientom już po czterech dniach od złożenia wniosku. Dziś mija piętnasty  dzień od zamknięcia naborów i wiele wniosków wciąż ma status „oczekujących na weryfikację”. Przy wcześniejszych czterech dniach – widzimy już niepokój naszych klientów.

Podkreślam teraz, że opieramy się na pewnych szacunkach, rozmowach z konkurencją i firmami partnerskimi oraz szacunkach samego MARR S.A. Zapis w regulaminie dotacji mówi, że dotacjami zostanie objęte około 1.900 firm z subregionu krakowskiego. Liczba ta przypada na kwotę dotacji 54 mln PLN. W pierwszych dniach naborów kierowaliśmy się tzw ID wniosku widocznym podczas rejestracji, niemniej nie było to miarodajne, gdyż część numeracji była zwiększana o tzw. wnioski techniczne. Pomyliliśmy się niewiele. Gdy numeracja wniosków osiągnęła 1.800 – MARR S.A. ogłosiła termin zakończenia naborów na 5 maja 2020. Finalnie pod koniec rejestracji widzieliśmy numerację w okolicy 2.300 wniosków.

 

Do czego zmierzam – ostatnie dni naboru to wzrost w trzy dni z 1.800 do 2.300 wniosków (przy 1.800 wcześniej w dwa tygodnie). Podkreślam, że kieruję się poszlakami – numerze id, szacunkami kwot itp. Wniosek jest taki, że 25% wniosków spłynęło w ostatnich dniach od klientów, którzy czekali i się zastanawiali. Dlaczego te wnioski wciąż są w analizie i weryfikacji? Jest to nasza teza i teoria – spora część dotacji w poprzednich naborach nie doszła do skutku. Sami widzimy, że część klientów finalnie nie podpisuje umowy dotacji – czyli zablokowała kwotę dotacyjną ale finalnie nie wzięła jej  (Liczę, że MARR wprowadzi jakąś priorytetyzację wniosków pod tym kątem w następnych turach i firmy składające wnioski bez realizacji będą rozpatrywane na końcu. Co prawda może też to być polem do nadużyć). Zakładam więc, że z doświadczenia poprzednich edycji – przyjęto więcej wniosków niż jest środków i wnioski będą pozytywnie weryfikowane wraz z procesem podpisywania (a konkretnie niepodpisywania) umów przez innych beneficjentów dotacji. Osobiście rozumiem i popieram takie działanie – szkoda tracić środki dotacyjne i rozpisywać dodatkowe nabory.

Co jeszcze konkretnie się dzieje i czemu wniosek jest „w weryfikacji”? Nie zapominajmy o szacunkowych 1.800 firmach które składały wnioski przed ogłoszeniem zakończenia naboru. Przechodzą one teraz proces, który będzie przechodził każdy po złożeniu wniosku, a proces ten też jest rozłożony w czasie. MARR skupia się na zawarciu umów ze zdecydowanymi beneficjentami (bardzo się cieszę, że zmierzamy w instytucjach państwowych do logicznych wniosków optymalizacji efektów). Co się dzieje z Państwa wnioskiem gdy zostanie on już zweryfikowany? Opisuję poniżej:

  1. W systemie mBonplus zostaje państwu udostępniona umowa wraz z załącznikami w formie PFD (łącznie 4 pliki). MARR oczekuje maksymalnie 21 dni kalendarzowych na pobranie plików i podpisanie ich elektronicznie a następnie wgranie do systemu mBonplus.
  2. Po wgraniu podpisanej umowy – około 4-5 dni obecnie zajmuje podpis umowy ze strony MARR. Od tego momentu mają państwo max 10 dni kalendarzowych na opłatę wkładu własnego w wysokości 20% . Po tym czasie umowa nie wejdzie w życie i stracą państwo dotację. Uwaga – każda firma ma inny rachunek do wpłaty wkładu własnego (!).
  3. Po podpisaniu umowy konieczne jest zalogowanie się w portalu mBonplus i potwierdzenie przez kliknięcie oświadczenia otrzymania zaświadczenia o pomocy de minimis.
  4. Po otrzymaniu wkładu własnego (jeśli państwo nie korzystali jeszcze z usług zawartych w Bazie Usług Rozwojowych), proszeni są państwo o założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych i dodanie państwa firmy (przycisk jak niżej). To już ostatni krok aby połączyć nadane państwu bony rozwojowe z funkcjonalnością wykorzystania ich na usługi rozwojowe.
 

Tak więc Agencja obecnie skupia się na zawarciu i uruchomieniu usług z jednoczesną weryfikacją wniosków. Proszę spokojnie zaczekać. Nie dzieje się nic złego.

Zobacz jak wyglądało jedno z realizowanych przez nasz zespół szkoleń!

Odtwórz wideo

Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookies są stosowane w szczególności w celach prawidłowego świadczenia usług, analiz, statystyk. Więcej informacji o tym, a także o możliwości zmiany ustawień i uzyskasz w Polityce Prywatności Polityka Prywatności and Regulamin