Dotacja do 300 tyś PLN na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy.

Program skierowany do firm z całej Polski bez względu na branżę czy wielkość firmy!

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

  • poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
  • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Dotacja jest wypłacana w formie 60% zaliczki  a pozostała kwota wypłacana jest w formie refundacji.

Uwaga – kwota 299.000 PLN to kwota brutto dotacji – zakupy wynosić więc mogą 375.000 PLN

Otrzymaj szczegółowy opis wraz z wzorem umowy - zostaw kontakt, oddzwonimy. Do niczego nie jesteś zobowiązany zostawiając kontakt.