fbpx
Katarzyna Szober-Pawletta więcej …

Jest trenerem z 20-letnim doświadczeniem – swoją pracę wykonuje z prawdziwą pasją, dlatego jest założycielką firmy szkoleniowej Edu-Pasja Sp. z o.o. Głównym hasłem firmy jest: Uczymy z pasją! Jest także praktykiem w zakresie wieloletniej obsługi klientów, komunikacji, asertywności, savoir vivre, szeroko rozumianego zarządzania, motywowania, delegowania zadań, radzenia sobie ze stresem, psychologii zarządzania, psychologii koloru, psychologii pieniędzy, a także zgodnie z wykształceniem - z programów z pakietu Office. Jest wieloletnim trenerem większości oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całej Polski, BZ WBK, Unilever, Cembrit. Na salach szkoleniowych spędziła ponad 28.000 godzin. Jako Prezes Zarządu Edu-Pasji współpracuje z ponad czterystoma trenerami w całej Polsce. Jest założycielką Szkoły Negocjatorów, Szkoły Prezenterek i Prezenterów Radiowo-Telewizyjnych oraz Akademii Księżniczek i Książąt. Współpracuje z wydawnictwem Explanator w Poznaniu pisząc liczne artykuły do czasopism „Szef Sprzedaży”, „As Sprzedaży” i „Kierownik Apteki”. Jest Prezesem w Fundacji Aktywizacji Seniorów Teraz, która działa na rzecz osób 50+. Uwielbia biegać, sporo ćwiczy na siłowni, uprawia boks, chodzi po najwyższych trasach parków linowych, jest morsem od 6 lat, kocha fizykę kwantową, uprawia dwupunkt, medytację, Yogę Ashtangę i Reiki, fascynuje się bioenergoterapią i zjawiskami paranormalnymi, a także hoduje czterolistne koniczynki. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale Fizyki, dwa kierunki: Fizyka i Informatyka (studia magisterskie z blokiem pedagogicznym). Następnie na Politechnice Poznańskiej, wydziale Informatykii Zarządzania, ukończyła studia doktoranckie z Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, a także roczną Szkołę Trenerek i Trenerów Heuresis w Krakowie kończącą się tytułem Trenera Biznesu, jest Certyfikowanym Trenerem klasy Master, który uzyskała w Certificate of Education, Innovation and Consulting, dodatkowo zakończyła Akademię Senior Menedżera z wyróżnieniem za Skuteczność menedżerską w realizacji celów. Regularnie uczęszcza na liczne kursy, m.in.  z Komunikacji Menedżerskiej i Efektywnego prowadzenia rozmów, Rekrutacji i Selekcji, Autoprezentacji i Etykiety Biznesowej, Silva Life System i Silva Business & Success oraz Reiki.

W SZKOLENIU

Zarządzanie zespołem

Poznanie zasad zarządzania zespołem. Nabycie świadomości jaki szef jest uważany za dobrego – bo przecież nie ten wykorzystujący ludzi ponad ich siły i możliwości, ani nie ten pobłażliwy, który niczego nie wymaga od podwładnych. W takim razie jaki? Poznanie zasad delegowania zadań, nadzorowania pracy i rozliczania pracowników z efektów pracy. Poznanie zasad prowadzenia zebrań z pracownikami. Znajomość zasad motywowania, udzielania pochwał i konstruktywnej krytyki, nagradzania i karania pracowników.

Korzystając z bezpłatnego formularza rezerwacji możesz również pozyskać mBony obniżając koszt szkolenia o 80%.
Pomożemy Ci!

#302 Zarządzanie zespołem – czyli jak być dobrym w swoim zawodzie, bo przecież Szef to zawód ☺

24.06 o godz. 9:00 - Kraków

899 zł    119 zł i

399 zł i

Program szkolenia

 • 1. Zarządzanie zespołem:
  • Zalety i wady pracy zespołowej.
  • Rodzaje zespołów.
  • Obowiązki liderów i koordynatorów.
  • Kompetencje kierujących zespołami.
 • 2. Podstawy funkcjonowania zespołów:
  • Nadawanie uprawnień i odpowiedzialności – diagram RACI.
  • Dobór i rotacja członków zespołów.
  • Role zespołowe w praktyce.
  • Obowiązki i odpowiedzialność członków zespołów.
  • Charakterystyka skutecznych zespołów.
  • Przyczyny porażek zespołów.
 • 3. Zachowania zespołów:
  • Pomocne zachowania członków zespołów.
  • Destrukcyjne zachowania członków zespołów.
  • Facylitacja w praktyce.
  • Zarządzanie konfliktami w zespole.
  • Style i techniki kierowania sytuacją konfliktową.
  • Asertywność i obrona przed manipulacją.
  • Typowe trudności w pracy zespołowej i metody radzenia sobie z nimi.
 • 4. Motywowanie pracowników:
  • Teorie motywacji i ich zastosowanie w praktyce kierowania.
  • Narzędzia motywowania.
  • Sposoby motywowania przez komunikację.
  • Wyznaczanie celów i komunikowanie.
  • Feedback a motywowanie.
  • Budowanie zaangażowania i zaufania a motywowanie.
 • 5. Zebrania zespołów:
  • Nieefektywne zebrani i ich przyczyny.
  • Przygotowanie i organizacja spotkania.
  • Role podczas zebrania i facylitacja zebrań.
  • Procesy grupowe i ich znaczenie.
  • Zarządzanie przestrzenią podczas różnych typów spotkań.
 • 6. Delegowanie zadań:
  • Zalety delegowania.
  • Co i jak delegować?
  • Ograniczenia do delegowania i do przyjmowania delegowanych zadań.
  • Delegowanie metoda pięciu kroków.
  • Delegowanie zadań a delegowanie uprawnień.
 • 7. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji przez zespół:
  • Zespołowe podejmowanie decyzji.
  • Proces podejmowania decyzji.
  • Droga do konsensusu.
  • Zjawiska utrudniające podejmowanie decyzji,
  • Techniki wspomagające rozwiązywanie problemów: burza mózgów, diagram pokrewieństwa, WAU, drabina wniosków, diagram SIPOC, Way-Way, Diagram Pareto, Diagram Ishikawy, matryce decyzyjne, analiza pola sił itp.
 • 8. Kontrolowanie:
  • System pomiaru wydajności zespołów.
  • Kontrolowanie nakładów i wyników.
  • Budowanie i wybieranie i wskaźników oraz ich wykorzystanie w procesie kontroli.
  • Systemy kontroli.
* Rezerwacja jest bezpłatna i rozpoczyna proces uzyskania darmowych mBonów szkoleniowych dla Twojej firmy, dzięki który zapłacisz tylko 20% wysokości szkolenia.