fbpx

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia nabędzie wiedzę i wypracuje praktyczne rozwiązania w zakresie podstaw prawnych, obowiązków i praw podmiotów związanych z ochroną danych osobowych, zabezpieczenia danych osobowych, zagrożeń związanych z omawianym tematem, skutków naruszenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Wiedza, którą nabędzie Uczestnik, pomoże mu w prowadzeniu przedsiębiorstwa zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami RODO. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zna narzędzia prawne i poznaje wzorcową dokumentację związaną z ochroną danych osobowych.