fbpx

Aneta Szymańska-Kubiak

Mówi o sobie, że jest szkoleniowcem z zamiłowania. Zawodowo ze szkoleniami związana od 2003 r., kiedy to ukończyła Kurs Metodyczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń dla osób dorosłych. Zanim wspieranie innych w procesie uczenia się wciągnęło ją bez reszty, odbyła 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim (1998) i rozpoczęła pracę zawodową jako urzędniczka. Pierwsze realizowane szkolenia były szkoleniami wewnętrznymi i dotyczyły twardych obszarów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na sali szkoleniowej okazała się być jej żywiołem, dawała i daje mi do tej pory najwięcej satysfakcji zawodowej i osobistej. W 2011 r. ukończył 228-godzinny Kurs Trenera Biznesu organizowany przez krakowskie Stowarzyszenie Trenerów i Konsultantów Biznesu MATRIK, który dał solidną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące organizacji i realizacji szkoleń. Od tego czasu realizuje szkolenia nie tylko z twardych tematów, ale także zajmuje się szkoleniami miękkimi z obszaru komunikacji, asertywności, wypalenia zawodowego, czy obsługi klienta. Praca na sali szkoleniowej, praca z ludźmi, pobudzanie ich do samorozwoju, to najciekawsza część mojego życia zawodowego. Uczestniczy w spotkaniach Klubu Trenera Matrik w Łodzi, gdzie doskonali swój warsztat pracy, a także podpatruję kolegów trenerów i inspiruję się metodami pracy stosowanymi przez innych szkoleniowców. Prywatnie – mama i żona. Hobby to folklor i polskie tańce ludowe. Wiele lat jako aktywnym członek amatorskiego Zespołu Pieśni i Tańca Boruta. Prezesuję też Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej Folkier. Zamiłowanie do folkloru powoduje, że na swoich szkoleniach pracuję „z przytupem”.