Usługi

Naszą misją jest tworzenie rozwojowych środowisk przedsiębiorców opartych o szacunek, zaufanie i docenienie człowieka.
 
Misję tą realizujemy poprzez dostarczanie szkoleń, wsparcia marketingowego i innych narzędzi pozwalających przedsiębiorcom podnieść swoją konkurencyjność i zwiększyć dochodowość, przy jednoczesnym dostarczeniu rozwiązania finansowego w postaci dotacji unijnej.

Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują działania a nie opowieści. Skutecznie współpracujemy, minimalizujemy nakład pracy jednocześnie komunikując na każdym etapie stan realizacji usługi.

Co robimy

  • Przygotowujemy wnioski o dotację. Skutecznie, szybko i przy pozyskaniu danych z publicznych źródeł aby odciążyć przedsiębiorcę.
  • Przeprowadzamy przez proces zawarcia umowy i realizacji usługi.
  • Przygotowujemy finalne rozliczenie i zamknięcie procesu dotacyjnego.

Wniosek o dotację

Wniosek o dotację kosztuje od 499 do 999 zł. W zależności od ilości pracy nad danym projektem, opłata za wniosek jest zawsze aktualna na naszej stronie.

Pracę nad wnioskiem zaczynamy od uiszczenia opłaty oraz podpisania umowy o przygotowanie wniosku o dotację.